Z2PCBA@gmail.com +66-897725026

การคืนของ

วิธีการคืนของ

* เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า ถ้าคุณไม่พอใจในสินค้า คุณสามารถขอเงินคืนได้ทั้งหมดภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า เราจะทำเต็มที่เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เราหวังว่าการบริการของเราจะทำให้คุณมั่นใจในการซื้อสินค้าของเราและเป็นใช้บริการของเราต่อไป
*ค่าใช้จ่ายในการคืนของจะจ่ายโดยลูกค้า

guarantee

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: Z2PCBA@gmail.com