Z2PCBA@gmail.com +66-897725026

สั่งสินค้าทางเวปและจ่ายเงินด้วย Paypal

สั่งสินค้าทางเวปและจ่ายเงินด้วย Paypal

1. เพิ่มสินค้าลงในตระกร้า

add to cart
add to cart

2. เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว เลือก “Checkout” เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

checkout
checkout

3. กรอกรายละเอียดที่อยู่ของท่าน สำหรับการจัดส่งสินค้า

fill in shipping address
fill in shipping address

4. อ่านเงื่อนไขการจ่ายเงิน และเลือกดำเนินการต่อ

proceed payment
proceed payment

5. เข้าสู่ระบบของ paypal เพื่อทำการจ่ายเงินต่อไป

pay with paypal
pay with paypal