Z2PCBA@gmail.com +66-897725026

วิธีการติดตั้ง PetaLinux บน ZYNQ สำหรับวิธีการติดตั้ง PetaLinux บน ZYNQ นั้น ในบทความนี้เราจะเริ่มลงมือในขั้นต่อไปกันนะครับ โดยในบทความที่แล้วเราได้เริ่มต้นทำการ Build PS และทำการเตรียม SD-CARD โดยแบ่งพาร์ทิชันให้พร้อมสำหรับการลง PetaLinux กันไปแล้ว ในบทความนี้เราก็จะมาเริ่มต้นทำการดาวน์โหลดก็และทำการติดตั้ง PetaLinux กันนะครับ Petalinux นั้นเป็น tool chain ของ Xilinx ที่เอาไว้สร้าง Linux kernel images, […]

PetaLinux บน ZYNQ บทความนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง PetaLinux บน ZYNQ PetaLinux Tools นั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการปรับแต่ง(customize), สร้าง(build) และ นำไปใช้(deploy) ตัว embeded linux ในงานต่างๆ ให้สามารถใช้งานร่วมกับตัวประมวลผลของ Xilinx ได้สะดวกขึ้น โดย PetaLinux สามารถใช้สร้าง Linux kernel images, root files system และ kernel […]